Ysgol Llanybydder

Croeso i wefan Ysgol Gynradd Llanybydder…

Mae Ysgol Llanybydder yn ysgol gynradd Gymraeg yn y pentref wledig o Lanybydder.

Mae’r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 4-11 blwydd oed.

Mae’r wefan hon wedi’i pharatoi i hysbysu rhieni, darpar rieni a chynulleidfa ehangach am yr ysgol a’r hyn y gallwn ei ddarparu i’n disgyblion

Os dymunwch wneud cais i’ch plentyn fynychu Ysgol Gynradd Llanybydder cliciwch yma i gwblhau’r broses fynediad ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.

‘Mae Ysgol Llanybydder yn gymuned hapus, ddiogel a gweithgar’ (ESTYN 2022). Cliciwch yma i weld ei’n adroddiad arolwg ardderchog gan ESTYN.

~ YSBRYDOLI PLANT – YSBRYDOLI LLWYDDIANT ~